Priser
Lite beroende på storlek och placering av skadan, mellan 900 kr – 1500 kr per panel. Så om ni har mer än en skada på samma panel (dörr, skärm, etc) så är det samma kostnad.